Tarieven

Een kennismakingsgesprek is gratis. De kosten van intake- en coachingsgesprekken bedragen € 85,- per uur. Overleg met leerkrachten, mentoren kost eveneens € 85,-  . Voor het schrijven van verslagen hanteer ik ook het uurtarief van € 85,- per uur.

Tot eind 2022 neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Ik ben aangesloten bij de ABvC, de algemene beroepsvereniging voor counseling.

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (het RBCZ-register) als Registertherapeut BCZ.

Er is een aantal verzekeraars dat counseling vergoedt. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Counseling valt onder alternatieve geneeswijzen.

De vergoedingen en aanvullende premies voor counseling in 2021 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

Voor meer informatie over de ABvC en de RBCZ verwijs ik u naar de websites:

ABvC

RBCZ