Jacqueline Breedijk

                                                                 

Mijn naam is Jacqueline Breedijk (1962). Ik werk sinds 1986 in het onderwijs, voor verschillende leeftijdsgroepen. Het coachen van kinderen, jongeren en adolescenten is daarbij altijd een belangrijk onderdeel geweest. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel nascholing gevolgd op het gebied van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren. Sinds 2011 ben ik gecertificeerd als kindercoach (BGL en Partners) en heb ik een eigen praktijk als coach en pedagoog (MEd). Daarnaast werk ik op de Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work, als docent. Ik ervaar het, in de coaching, als een groot voordeel dat ik werkzaam ben in het onderwijs en dat ik vanuit een pedagogisch perspectief naar kinderen kijk.

Uitgangspunten coaching/ counseling

Rode draad in mijn coaching is dat ik vertrouw op de kracht van de persoon zelf. Ik coach oplossingsgericht. Ik gebruik niet één vaste methodiek, maar ik pas de methode aan de persoon aan. Daarbij gaat het altijd om versterking van de autonomie en het oplossend vermogen van kinderen en jongeren. Ik ga uit van hun kwaliteiten, van de dingen waar ze van houden en waar ze goed in zijn. Ook in de aanpak die ik kies: vaak zullen we praten, maar voor sommige kinderen/jongeren is het veel makkelijker om op een andere manier uiting te geven aan hun gevoelens. Om die reden zet ik, al naar gelang de behoefte, ook spel, beeldend werken en filosofie in.

Er is dus geen standaard oplossing. Ieder coachingstraject is een ontdekkingsreis. Wat is het echte probleem, en wat werkt? Voor veel kinderen en jongeren is het fijn om een aantal gesprekken te hebben om gevoelens te kunnen uiten en om inzicht te krijgen. De uitdaging is om samen het draadje te vinden waarmee we de kluwen kunnen ontwarren en oplossingen te vinden die werken en die bij het kind of de jongere en de omgeving passen.

Beroepsvereniging en vergoedingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling) en geregistreerd als Registertherapeut bij de RBCZ. Ook ben ik bij het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional en lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

De ABvC is een erkende beroepsvereniging. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapie van counselors/therapeuten die aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. De vergoedingen en aanvullende premies voor counseling in 2021 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

Voor meer informatie over de ABvC, SKJ en de RBCZ verwijs ik u naar de websites:

ABvC

RBCZ

SKJ

KvK nr.: 53526031

Geregistreerd registercounselor bij de ABVC, nummer: 117561

SKJ nummer: 120005905

Licentienummer RBCZ: 171030R

Ik ben aangesloten bij het SCAG:

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 – is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Relevante opleidingen:

Opleiding tot kindercoach, BGL en partners

Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Zorg en Begeleiding

Jaarlijks volg ik bij- en nascholingen.