Jacqueline Breedijk

                                                                 

Mijn naam is Jacqueline Breedijk (1962). Ik werk sinds 1986 in het onderwijs, voor verschillende leeftijdsgroepen. Het coachen van kinderen, jongeren en adolescenten is daarbij altijd een belangrijk onderdeel geweest. Tijdens mijn loopbaan heb ik veel nascholing gevolgd op het gebied van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren. Sinds 2011 ben ik gecertificeerd als kindercoach (BGL en Partners) en heb ik een eigen praktijk als geregistreerd counsellor (registercounsellor ABvC®) en pedagoog (MEd). Daarnaast werk ik op de Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work, als docent. Ik ervaar het, in de coaching, als een groot voordeel dat ik werkzaam ben in het onderwijs en dat ik vanuit een pedagogisch perspectief naar kinderen kijk.

Uitgangspunten coaching/ counselling

Rode draad in mijn coaching is dat ik vertrouw op de kracht van de persoon zelf. Ik coach oplossingsgericht. Ik gebruik niet één vaste methodiek, maar ik pas de methode aan de persoon aan. Daarbij gaat het altijd om versterking van de autonomie en het oplossend vermogen van kinderen en jongeren. Ik ga uit van hun kwaliteiten, van de dingen waar ze van houden en waar ze goed in zijn. Ook in de aanpak die ik kies: vaak zullen we praten, maar voor sommige kinderen/jongeren is het veel makkelijker om op een andere manier uiting te geven aan hun gevoelens. Om die reden zet ik, al naar gelang de behoefte, ook spel, beeldend werken en filosofie in.

Er is dus geen standaard oplossing. Ieder coachingstraject is een ontdekkingsreis. Wat is het echte probleem, en wat werkt? Voor veel kinderen en jongeren is het fijn om een aantal gesprekken te hebben om gevoelens te kunnen uiten en om inzicht te krijgen. De uitdaging is om samen het draadje te vinden waarmee we de kluwen kunnen ontwarren en oplossingen te vinden die werken en die bij het kind of de jongere en de omgeving passen.

Beroepsvereniging en vergoedingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling) en geregistreerd als Registertherapeut bij de RBCZ.

De ABvC is een erkende beroepsvereniging. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapie van counselors/therapeuten die aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. De vergoedingen en aanvullende premies voor counselling in 2023 kunt u vinden in dit document: vergoeding-2023-particulier

Voor meer informatie over de ABvC, SKJ en de RBCZ verwijs ik u naar de websites:

ABvC

RBCZ

Ik ben aangesloten bij het SCAG

De SCAG is een organisatie die ondersteunt en bemiddelt bij klachten en geschillen.

Relevante opleidingen:

Opleiding tot kindercoach, BGL en partners

Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Zorg en Begeleiding

Diverse systemische opleidingen.

Jaarlijks volg ik met veel plezier bij- en nascholingen.

Nummer Kamer van Koophandel :53526031