ouders

Wat kan een coach/counsellor betekenen voor ouders?

Voor ouders is er weinig zo naar als wanneer je kind een probleem heeft. Gelukkig kunnen de meeste van die problemen heel goed opgelost worden door het kind zelf. Niet in hun eentje, maar met ondersteuning van een kindercoach (of jongerencoach) en van hun eigen omgeving. Een kindercoach/jongerencoach kan kinderen inzicht geven en het zetje geven waardoor ze hun eigen oplossing kunnen vinden. En als ouders en anderen die dichtbij het kind staan daarbij worden betrokken en meehelpen, kunnen de problemen ook echt overwonnen worden. Ik vind het als coach/counsellor belangrijk om samen te werken met ouders. Gedurende het traject worden de ouders, en soms zelfs broertjes en zusjes, bij het proces betrokken.

Het kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats met ouders en kind. Dit gesprek is vrijblijvend en heeft tot doel de hulpvraag helder te krijgen. Een ander belangrijk doel van het intakegesprek is de kennismaking van het kind en de ouders met de coach en het zien van de praktijkruimte. Met jongeren kan het voorkomen dat ouders meekomen, maar het komt ook voor dat jongeren het intakegesprek alleen voeren. Meestal worden ouders van jongeren in een later stadium betrokken bij de coaching.